eBuletin
 
Promosi Web
Jabatan Pertanian
QR code
Jabatan Pertanian
e-Book Rakan Kebun Anda
Portal Rasmi Kerajaan Malaysia
Klinik Pengembangan
Agri-Food Business Development Centre
Agribazaar
 
Renungan

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bantera yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit, berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awam yang dikendalikan antara langit dan bumi: Sesungguhnya terdapat tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan" (Surah Al-Baqarah : 164)


 
Video Secara Langsung
Tiada rekod
 
Peti Undi
Tiada undian atau tinjauan buat masa ini
Terima Kasih.